top of page

 

Familieterapeuten og parterapeuten

 

Som familieterapeut har jeg undervist kommende terapeuter i 18 år. Jeg arbejder med familiens dynamikker, familiens relationer, den helende kraft, som ligger i familiens velvære og den gode kontakt familiemedlemmerne imellem.

Efter at have arbejdet med unge mennesker og med familier med især unge mennesker i 25 år som konsulent og med teenagefamilier som terapeut i 20 år  er jeg i dag sikker på at de fleste af de problemer man løber ind i kan afhjælpes ved at arbejde med hele familien

Vi er bl.a. formet af vores opvækst i familien og har vanskeligt ved at flytte os fra de mekanismer vi har fået tillært i vores barndom, så derfor kan det være nødvendigt at lære at håndtere det vi har med os på en måde, så det ikke virker destruktivt i samspillet med andre. Måden vi er familie på betyder næsten det hele. Hvis vi håndterer kontakten og samspillet dårligt, så vil nogen i familien uvægerligt få det dårligt - og omvendt hvis vi håndterer kontakten og samspillet på en kærlig måde, så vil alle i familien have det godt.

Og kun ved at have det godt har vi de bedste betingelser for læring og vækst. Og det gælder i særlig grad børnene i familien. Som voksne kan vi gå fra en familie, der gør os ondt, men børn kan ikke bare forlade familien  de må lære at tilpasse sig og leve med den familie de er født i, uanset om det er godt for dem eller ej.

Fokus er at hjælpe familier med at håndtere det de har og hjælpe med en kommunikation, som er helende og meningsfuld. Så alle i familien kan have det godt.

Min egen personlige erfaring med et barn med ADHD har hjulpet mig til at forstå de særlige vanskeligheder familier med handicappede børn har, ligesom det har givet mig erfaring til at hjælpe børnene og familierne igennem de største vanskeligheder. Jeg ved hvordan det føles at være forældre til et barn med omfattende vanskeligheder - og kan identificere mig med forældres følelser, angst, stress mm.

 

2015-2017:

Jeg har uddannet mig til parterapeut i EFT (Emotion Focused Therapy).

Uddannelsen er taget på Dansk Center for EFT - DCEFT under ledelse og undervisning af Jette Simon

(Jette Simon er psykolog med mere end 30 års erfaring i at arbejde med par over hele verden, og er direktør i Washington DC Training Institute for Integrative Couples Therapy og Adjunct Professor. Jette afholder med udgangspunkt i sine baser i Washington og København kurser over det meste af verden. I sit arbejde udviser Jette et dybt engagement og stor kompetence i at støtte par, med at udvikle dybe relationer og nære relationer, og i at skabe en atmosfære som hvor tillid, håb og nye muligheder kan vokse ud af. Og som underviser og supervisor i EFT har Jette evnen til at skabe et trygt rum for læring og udvikling hvor teori og erfaring forenes. Jette Simon er certificeret af ICEEFT som EFT terapeut, EFT supervisor og EFT træner.)

Det har været en rigtig god beslutning at tage en uddannelse efter jeg selv er stoppet med at undervise. Der har været plads til at tage uddannelsen til mig og jeg har fået et langt bedre struktur og retning på mine parterapier.

Læs mere om retningen her:            

 

http://jettesimon.com/wp-content/uploads/2014/10/52-57-Tidsskr.-f.-Psykoterapi-3-2014.pdf

bottom of page