top of page

Om Kim Hoffmann

Jeg er uddannet lærer, vejleder og merkonom med psykoterapeutisk efteruddannelse i oplevelsesorienteret familieterapi fra Kempler Instituttet samt et hav af efteruddannelser, bl.a. gruppevejledning, eksistentiel psykoterapi, mm. Jeg er en erfaren familieterapeut med mere end 25 års erfaring i rådgivning af unge, unge med handikaps og deres familier og omgivelser i øvrigt.

 

Siden 1987 endvidere underviser på diverse efter- og videreuddannelser samt på kurser i forældre samarbejde, assertiv kommunikation, coaching i personlig kommunikation i familien, på arbejdspladsen og i almindelighed. Privat terapeutisk praksis med vægten på familie-terapi og par-terapi, individuel terapi af primært unge samt rådgivning af familier og supervision.

Har undervist på terapeutiske overbygningsuddannelser indenfor det metodiske fagområde, specifikt i oplevelsesorienteret familieterapi. Gennemgående underviser på efteruddannelsen i familieterapi på EFT-Instituttet. Har sammenlagt undervist i 18 år på terapeutiske uddannelser.

Jeg har holdt mange kurser og foredrag i andre sammenhænge - primært i forbindelse med skoleverdenen/vejledning.

 

Min tilgang er oplevelsesorienteret og i de seneste år også kognitiv, forstået på den måde, at jeg lægger vægt på håndteringen af de problemstillinger/problemer man kommer med. Følelserne får plads, når de melder sig. Jeg leder ikke efter alle mulige traumer i barndommen (det lader jeg andre om), men de er velkomne i min konsultation, når de melder/viser sig.

 

I min praksis foregår ligelig fordelt familieterapi, parterapi og individuel terapi. Desuden rådgivning af forældre med børn/unge, som kræver en anden tilgang end flertallet. Derudover har jeg en del "støttesamtaler" primært med unge mennesker, som har svært ved at finde sig selv og svært ved at finde sig tilrette i livet, familien og samfundet/uddannelserne.

Endvidere giver jeg supervision, efter aftale, til personale, ledelse og institutioner og gennemfører enkelte coachingforløb.

I 2015 til 2017 uddannede jeg mig til parterapeut i DCEFT (Dansk Center for emotion focused therapy). Det har betydet at jeg har fået mere struktur og retning på mine parterapier. Der ligger et evidensbaseret teoretisk grundlag bag denne retning og uddannelse.

Se mere her:

http://jettesimon.com/wp-content/uploads/2014/10/52-57-Tidsskr.-f.-Psykoterapi-3-2014.pdf

Privat:

Jeg er født 1949, men føler mig frisk og har relativt let ved at få kontakt med mange af de unge, som andre ikke kan få kontakt med.

Jeg er begavet med to dejlige drenge/mænd, som jeg har et fantastisk forhold til. Den ene er vokset op med diagnoser og den anden med lavt selvværd, hvilket har været meget lærerrigt og har givet mig megen erfaring, som jeg bruger i mit arbejde med familier med sårbare (ADHD/asberger mm.) børn. Så jeg ved også hvordan det er at være bekymret forældre til børn med vanskeligheder. Begge drengene er super velfungerende i dag med godt selvværd og gang i hver deres liv. De har lært hvordan man siger nej (også til mig) - hvilket jeg er stolt af.

Jeg har været gift for mange år siden. Og har haft nogle parforhold gennem årerne, hvor jeg har været nødt til at lære at håndtere forskellige typer af problemstillinger i parrelationer. Ikke mindst falder jeg åbenbart for kvinder, der udstråler behov for hjælp. Mange har sagt til mig, at det er fordi jeg tænder på at hjælpe andre, men jeg er mere af den opfattelse at jeg tænder på den sårbarhed, som følger med - der kan jeg nemlig godt finde mig tilrette - det giver nemlig god kontakt.

bottom of page