top of page

Familieterapi

Det er svært at lave om på andre mennesker. Man kan højest lave om på sig selv og sin egen adfærd.

 Familieterapi

 

Alle mennesker har deres (gode) grunde til at gøre, som de gør, og der er altid en mening i det, der foregår. Ikke at vi altid kan forstå meningen, men bare at der er en. Ofte er der et eller flere familiemedlemmer, der ‘bærer symptomerne’ på, hvad der er på færde af uhensigtsmæssige dynamikker i en familie og derfor kan fremstå som problemet. Det kalder vi symptomadfærd. Det er derfor særligt vigtigt, at der ikke placeres skyld, men at terapeuten er nysgerrig over for de udslagsgivende symptomer og imødekommer dem som vigtige informationer til videre udforskning sammen med familien.

 

Når en familie er fanget i uhensigtsmæssige mønstre, og et eller flere medlemmer mistrives, kan familieterapi være en måde at opnå ny indsigt og forståelse – for at kunne gå nye konstruktive veje i familieskabet.

                                                                          

Familieterapeutens opgave er derfor i samarbejde og samspil med familien at forstå og finde mening i det, der er på spil - uden at forholde sig til ‘rigtigt og forkert‘. Familieterapeuten skal altså sammen med familien gå på opdagelse i de problemer, mønstre og forståelse, som en given familie har. Arbejdets mål er at afdække hvordan forholdet mellem ’Integritet og Samarbejde’ er kommet ud af balance. Det er hjælpsomt, at familiemedlemmerne bliver nysgerrige på hinandens (ikke bevidste) motiver, samt at få hjælp til at se hvilke konsekvenser det kan have for medlemmernes samspil i familien. De voksne kan hjælpes til at få øje for, at det uhensigtsmæssige, som sker ’her og nu’, ofte har rod i gamle fastfrosne mønstre hos dem selv.

 

Det er også en del af opgaven at hjælpe forældrene med at kunne se, hvilke behov børnene har når de kommer ud af balance og udviser symptomer. Selv om kærligheden er til stede hos forældrene, så er det ikke altid sådan, at børnene kan mærke den, fordi den ikke er blevet omsat til kærlige handlinger over for børnene.

 

Somme tider skal man via terapeutisk arbejde hjælpe med at reparere på relationerne familiemedlemmerne indbyrdes. Somme tider afdækkes mangler i den kærlighed som forældre har til deres børn og så må man tilføre noget til denne. Det kan være i form af rådgivning eller undervisning. Somme tider helt praktisk vise hvordan man kan gøre for at symptomerne kan aftage.

 

Arbejdet består for så vidt – enkelt beskrevet – i at hjælpe med at afdække uhensigtsmæssige mønstre, tilføre det som mangler og ”stille sig på symptombærerens side” og hjælpe med at forstå hvad denne eller de oplever og mærker i kontakten med den eller de andre i relationen. Når denne spejling lykkes og forstås, så begynder forandringen og symptomerne aftager.

 

Forudsætningen for et godt familieterapeutisk arbejde er, at terapeuten er i stand til at arbejde oplevelsesorienteret - være autentisk og nærværende i samspillet med familien. Det forudsætter, at terapeuten i overvejende grad er bevidst om egne grundlæggende tematikker og personlige problemstillinger, således at de ikke står i vejen for et meget åbent og ikke-fordømmende møde med familierne og det enkelte individ.

 

Terapien sigter imod at klarlægge, analysere, anskueliggøre og bearbejde primært de interpersonelle processer i familiens samspil og sekundært de intrapsykiske processer.

Familierådgivning vil ofte være et vigtigt element i den familieterapeutiske proces.

Tilbydes primært når familerådgivning og familiebehandling ikke skønnes tilstrækkeligt i sig selv.

 

 

Terapien skal påvirke den hæmmede proces.

-   Terapeuten er aktiv medspiller i familien.

-   Terapeuten stiller ikke kun spørgsmål, men forholder sig.

-   At hjælpe familien med at udtrykke klart, hvad de har brug for.

-   At hjælpe til at medlemmerne holder ansvaret for. deres eget ’hjemme hos sig selv’.

-   At hjælpe til med at tilføre den viden som familien mangler.

-   Terapeuten forholder sig til familiens måde at tale sammen på: deres sprog, deres tone, måden de formidler indholdet på og deres perspektiv på de problemer de præsenterer.

 

 

 

bottom of page